Warsztaty szkolne w rezydencji Konsula Generalnego

   W sobotę 23 kwietnia w rezydencji Konsula Generalnego odbyły się warsztaty pt. „Dawne stolice Polski”. Impreza została przygotowana przez pracowników Konsulatu Generalnego oraz nauczycieli ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. Specjalni goście z Polski wprowadzili uczniów w tajniki życia pierwszych Piastów. Pani Marta Karalus – Kuszczak i pan Adam Bąkowski, pracownicy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, opowiedzieli o pierwszej stolicy Polski zachęcając uczestników do zgłębiania fascynującego świata historii. Zajęcia zaproponowane w ramach warsztatów były bardzo różnorodne: oglądano filmy i prezentacje, słuchano legend związanych z dawnymi stolicami Polski, rozwiązywano krzyżówki i rebusy, przygotowano przedstawienie zatytułowane „Chrzest Mieszka w krainie Polan”. Dzieci zabawiły się również w małych artystów, przygotowujące barwne plakaty o Gnieźnie i Krakowie. W warsztatach udział wzięli uczniowie ze szkół w Hanowerze i Hamburgu.

             Na zakończenie wszyscy uczestnicy odebrali z rąk pana konsula Mariana Cichosza i pana konsula Marka Sorgowickiego dyplomy uczestnictwa i nagrody.
Organizowane corocznie warsztaty to wspaniała okazja do zabawy, nauki oraz do doskonalenia kompetencji językowych.
Tego typu działania sprzyjają zdobywaniu nowych umiejętności, rozbudzają zainteresowania, ujawniają zdolności i talenty. Nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć:      „Do zobaczenia za rok”.