ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

       W dniu 15 listopada 2016 roku uczniowie 1 klasy Szkoły Podstawowej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu - pasowaniu na ucznia. Tego dnia do szkoły przybyli znakomici goście: Pani Konsul, Pani Dyrektor, Wychowawczyni pierwszej klasy, rodzice, dziadkowie, a także rodzeństwo naszych pierwszoklasistów. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego szkoły oraz odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. Do zgromadzonych gości słowa skierowały Pani Konsul, Pani Dyrektor oraz Wychowawczyni pierwszej klasy. Następnie przystąpiono do pasowania na ucznia. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali  godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.   Następnie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego życzyli sukcesów w nauce oraz zapewniali o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście. 

       Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy przybyli goście oraz główni bohaterowie uroczystości spędzili czas przy muzyce, zabawach i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

 

Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.