Rekrutacja

Szanowni Państwo,

15 kwietnia rozpoczyna się w naszej szkole nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji. 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu  ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 15 kwietnia 2020 r. a kończy 25 czerwca 2020 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r. Godziny otwarcia sekretariatu szkolnego: czwartek 15:00 do 18:00. 

Miejsce składania dokumentów: Benzenbergweg 2, 22307 Hamburg  ( 2 piętro, sala 29 ) tel. 00 48 739 207 205. W terminie od 15 kwietnia 2020r. do 25 czerwca 2020r. dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej.

Dokumenty przesyłamy na adres:   hamburg@orpeg.pl   lub  szplhh@hotmail.com 

w tytule podając „zapis do szkoły”.

W przypadku zapisu internetowego należy przynieść dokumenty tożsamości do wglądu, w uzgodnionym terminie.

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej. 

Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły to: 

1) wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia ( wypełnia się na miejscu w sekretariacie), 

2) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)- do wglądu, 

3) dokument tożsamości rodzica ( do wglądu), 

4) numer PESEL dziecka.

5) ostatnie świadectwo szkolne ( dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-III LO).