Rekrutacja

4 kwietnia ropoczyna się w naszej szkole nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz do Gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja uczniów do SPK rozpoczyna się 4 kwietnia 2018 r. a kończy 29 czerwca 2018 r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. Godziny otwarcia sekretariatu szkolnego: środa/ czwartek 15:00 do 16:00 oraz od 18:10 do 18:40.

Miejsce składania dokumentów: Fraenkelstr. 3, 22307 Hamburg ( 2 piętro) / tel. 040 205581.

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do SPK. 
Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły to: 
1) wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia (w załączniku poniżej), 
2) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców), 
3) dokument tożsamości rodzica ( do wglądu), 
4) numer PESEL dziecka.

Zasady naboru określa: Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Treść regulaminu oraz wzory dokumentów obowiązujących przy zapisie dzieci znajdują się w zakładce REKRUTACJA.