XIV Olimpiada Języka Polskiego już za nami

W Zamku Polonii uczniowie z Niemiec walczyli o laury, a potem korzystali z atrakcji jakie przygotowali organizatorzy: Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Olimpiada obejmuje tylko polskich uczniów zamieszkałych na stałe bądź czasowo w Republice Federalnej Niemiec. Podzieleni na grupy, przystępują do egzaminów pisemnego i ustnego i w lekkim napięciu emocjonalnym oczekują na wyniki. Tegoroczny test przygotowany olimpijczykom przybyłym do Pułtuska bardzo się spodobał. Półtorej godziny czasu mieli uczniowie na rozpracowanie zadań, które dotyczyły tematu - Radość . Wśród poleconych zadań należało napisać pracę z odpowiedzią na pytanie: - Co daje prawdziwą radość - marzenie czy działanie? - Kiedy już uczestnicy olimpiady uporali się z testem, przystąpili do egzaminu ustnego, który polegał na zaprezentowaniu jednej z wybranych wcześniej lektur - utworu prozatorskiego bądź poetyckiego. Miła i przyjazna atmosfera sprzyjała intelektualnym zmaganiom.
SPK w Hamburgu reprezentowali: Paulina Łosiewicz i Dawid Czauż - oboje uczniowie pani Moniki Kalinowskiej. Dołączyła do nich Julia Grochocka, która reprezentowała szkołę sobotnią przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, ale jest także naszą uczennicą. Ona właśnie otrzymała specjalne wyróżnienie profesor Danuty Krzyżyk za świeże, niekonwencjonalne przemyślenia i refleksje zawarte w pracy pisemnej. W wyprawie do Pułtuska towarzyszyła uczniom nauczycielka SPK w Hamburgu p. Mieczysława Ratajczak.
Ogólnie wypadliśmy dobrze, choć nie zdobyliśmy nagród lecz jedynie wyróżnienia. Satysfakcji było wystarczająco! Nie zawsze trzeba być pierwszym! Najważniejsze , że z Pułtuska wróciliśmy bogatsi w nowe doświadczenia i przyjaźnie, że poznaliśmy smak konkursu, który promuje polszczyznę.