Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:
- szkoły podstawowej
- liceum ogólnokształcącego

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

Adres:

Stadtteilschule Helmuth Hübener, Benzenbergweg 2, 22307 Hamburg, Niemcy