Twórczość Adama Mickiewicza

Uczniowie klasy II LO, po szeregu lekcji poświęconych życiu i twórczości Adama Mickiewicza, wykonali plakaty związane z ważnymi wydarzeniami z życia wieszcza, gatunkami i motywami literackimi, pojawiającymi się w jego twórczości. Podsumowanie wiedzy dotyczącej wielkiego romantycznego twórcy pomogło uczniom usystematyzować wiedzę na jego temat. Najciekawsze prace prezentujemy poniżej.