PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia stacjonarne w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu zostają zawieszone do dnia 14 lutego 2021r.
Kontynuujemy proces kształcenia na odległość, realizując materiał zgodnie z podstawą programową.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom oraz rodzicom za współpracę.