Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

Grono pedagogiczne

Kierownik Szkoły Polskiej w Hamburgu:
mgr Elżbieta Bach- Kurpiewski

Nauczanie w kl. I-III szkoły podstawowej:
mgr Ewa Kaczor- Szyćko

Język polski
dr Justyna Szlachta – Ignatowicz
mgr Kamila Wierzchosławska
Agnieszka Ołdak
Ewa Suwalska

Wiedza o Polsce
mgr Elżbieta Bach-Kurpiewski
Agnieszka Ołdak

Biblioteka:
mgr Jolanta Oesterheld