Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania w zakresie:

  • szkoły podstawowej
  • liceum ogólnokształcącego

Nauka w Szkole Polskiej w Hamburgu jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców.

Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.