Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w HAMBURGU

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 wyłącznie drogą elektroniczną. Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 15 kwietnia 2021r. a kończy 25 czerwca 2021r. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 20 sierpnia 2021r. do 30 września 2021r.

Dokumenty przesyłamy na adres: hamburg@orpeg.pl lub szplhh@hotmail.com

w tytule podając „zapis do szkoły”.

W przypadku zapisu internetowego należy przynieść dokumenty tożsamości do wglądu, w uzgodnionym terminie.

Podstawą przyjęcia do naszej placówki jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej.

Wymagane dokumenty przy zapisywaniu ucznia do szkoły to:

  1. wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz oraz stosowne oświadczenia ( wypełnia się na miejscu w sekretariacie),
  2. polski akt urodzenia dziecka (w przypadku niemieckiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)- do wglądu,
  3. dokument tożsamości rodzica ( do wglądu),
  4. numer PESEL dziecka.
  5. ostatnie świadectwo szkolne ( dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP oraz I-III LO).